ประตูรีโมทจากอดีตจนถึงปัจุบัน

admin, 30 October 2017, Comments Off on ประตูรีโมทจากอดีตจนถึงปัจุบัน
Categories: สินค้าและบริการ
Tags:

คำว่า “ประตูรีโมท” มีแหล่งที่มาจากการสั่งงานระบบประตูกระแสไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit) ซึ่งคำว่าประตูรีโมทนี้รวมถึงประเภทประตูที่ไม่ใช้วัสดุรีโมทเป็นตัวคุม  แต่อาจใช้สวิตซ์กด (Push Button Swith) หรือต่อร่วมกับวัสดุอุปกรณ์ดูแลโดยอัตโนมัติอื่นๆ

ประตูรีโมท ถูกผลิตขึ้นการเริ่มต้นในรัฐสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1930  เกิดในการงานเหมืองแร่ เพื่อปิดป้องกันฝุ่นควัน  ต่อจากนั้นเริ่มรู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มวิศวกรเครื่องกล และเพิ่มปริมาณให้มีราคาถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเทคโนโลยี  การควบคุมแต่เดิมใช้เพียงเครื่องไม้เครื่องมือ Power contactor หรือรีเลย์ไฟฟ้ากำลัง  และ คืบหน้ามาใช้ PLC (Programmable Logic Controller) ก่อนจะขยายมาเป็น Microcontroller board หรือแผงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นลำดับ

ในตอนนั้นประตูรีโมท นั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง และมีขนาดใหญ่  โดยเหตุนั้นลูกค้าที่ติดตั้งจึงมักอยู่ในกลุ่มวงการชั้นสูง จากการประชันทางการตลาด และมีการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี จึงทำให้ประตูรีโมทเพิ่มปริมาณขึ้นด้วยกัน มีราคาถูกลง  ทำให้คนชนชั้นกลางสามารถเป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกัน   ล่าสุดที่ผ่านไปประจุบันคนไทยเองทำเป็นพัฒนาประตูรีโมท ให้มีคุณภาพทัดเทียม หรือดีกว่าสินค้าที่มาจากอเมริกาหรือยุโรปได้ อีกทั้งปัจจุบันนี้มีหุ้นส่วนในประเทศจีนได้ทำการทำเป็นส่วนมาก พร้อมสรรพคุณที่ไม่ด้อย ไปกว่าสินค้าที่มาจากประเทศอื่น จากการใช้งานกันอย่างแพร่สะพัด ตลาดของประตูรีโมทจึงมีการขยับเขยื้อน พร้อมด้วยมีการจำหน่ายในแต่ละกงสีไปทั่วโลก

นานมาแล้วในหลายมณฑลผลิตประตูรีโมทได้เอง ซึ่งในบ้านเราเองก็มีเจ้าที่ผลิตประตูรีโมทเช่นกัน แต่ประเทศที่ขึ้นชื่อออกจะตายเพราะประตูรีโมทนั้นคงหนีไม่พ้นประเทศอิตาลี เพราะ มีผู้ประกอบการค้าที่ผลิต ประตูรีโมท มากที่สุดในสุด  พร้อมทั้งเป็นประเทศแรกที่คนไทยเรานำเข้ามาติดตั้งในบ้านเรา

 

 

 

 

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website