อาชีพพยาบาลอาชีวอนามัยพยาบาลประจำโรงงาน

admin, 02 August 2021, Comments Off on อาชีพพยาบาลอาชีวอนามัยพยาบาลประจำโรงงาน
Categories: Uncategorized

สาขาวิชาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสามารถเชี่ยวชาญได้ในปัจจุบันคือสาขาอาชีวอนามัย

ด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของแผนประกันสุขภาพตามนายจ้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลประจำโรงงานพนักงานที่ไม่แข็งแรง หลายองค์กรจึงหันไปหาพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน และพัฒนาโปรแกรมสุขภาพเพื่อลดการขาดงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

หลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจในอเมริกายังคงห่างไกลจากความกังวลเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลของพนักงาน ในขณะที่ประเทศต่างๆ พึ่งพาการดูแลสุขภาพตามนายจ้างมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประกันการประกันสุขภาพสำหรับคนงานในอเมริกา ธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศจึงให้ความสนใจในเชิงรุกมากขึ้นในเรื่องสวัสดิภาพของพนักงาน แม้ว่าธุรกิจใดก็ตามจะต้องการรักษาความมั่นคงของพนักงานที่มีสุขภาพดีและมีความสุข แต่ความกังวลที่เพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะควบคุมต้นทุนการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

พยาบาลอาชีวอนามัยมีหน้าที่ให้มากกว่าบริการพยาบาลธรรมดาแก่พนักงานของบริษัทที่จ้างพวกเขา ความรับผิดชอบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพโดยรวมขององค์กรธุรกิจ พวกเขาทำงานเพื่อส่งเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ ในขณะที่ให้คำปรึกษาพนักงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การพยาบาลอาชีวอนามัยยังรับผิดชอบในการสร้างและดูแลโปรแกรมสุขภาพภายในสถานที่ทำงาน และกำหนดแนวทางด้านสุขภาพสำหรับสถานที่ทำงานด้วย พยาบาลวิชาชีพมักจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือพนักงานในเรื่องความเครียดจากการทำงาน โรคอ้วน การเลิกบุหรี่ และปัญหาทั่วไปอื่นๆ

เนื่องจากธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ยังคงเปลี่ยนโฟกัสจากการให้การดูแลสุขภาพเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพ จึงมีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอาชีวอนามัยจะเพิ่มขึ้นพยาบาลประจําโรงงาน เงินเดือนอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาอาชีพด้านการพยาบาลที่ผสมผสานการพยาบาลมาตรฐานเข้ากับความรับผิดชอบในการบริหารในสภาพแวดล้อมนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลปกติ บทบาทในด้านอาชีวอนามัยเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

 

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website