“น้ำคือชีวิต” โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

admin, 10 October 2013, Comments Off on “น้ำคือชีวิต” โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Categories: บทความเศรษฐกิจพอเพียง
Tags: ,

สวัสดีครับมีสำหรับเว็บบล็อกนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวสุดพิเศษที่สุดในบล็อกครับ ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเองก็เป็นได้ครับ อย่างที่เราเองก็ทราบกันดีนะครับประเทศไทย อาชีพที่ผู้คนส่วนใหญทำอยู่คืออาชีพเกษตรกร ดังนั้นด้วยความเป็นเกษตรกรยังคงต้องพึ่งพากับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ฝน แสงแดด ลม ฯลฯ เพื่อให้วัฐจักรของธรรมชาตินั้นได้ทำหน้าที่ของมันเองโดยสมบูรณ์นั่นเอง สำหรับวันนี้เองก็เลยอยากจะเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ

น้ำคือชีวิตโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

น้ำคือชีวิตโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการพระราชดำริ พระองค์ฯ ทรงตรัสโดยมีเป้าหมายสำคัญว่า การพัฒนาแหล่งน้ำนั้นก็เพื่อประโยชน์โดยรวมของประชากรคนไทยทั้งประเทศ เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งหลาย ๆ พื้นที่การเกษตรหากทำการเพาะปลูกพืชนั้น ต้องพึ่งน้ำฝน หรือธรรมชาติ หากว่าปีไหนเกิดฤดูแล้งมาก ประชาชนเกษตรกรก็จะไม่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกเลย จะเห็นได้ว่าการพึ่งพาแต่ธรรมชาตินั้น จึงไม่ควรหวังมากนัก ด้วยเหตุนี้พระองค์ท่านทรงอยากให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำในที่ต่าง ๆ

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ สำหรับการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดแคลนน้ำมากจนเกินไป ซึ่งจะทำให้พืชที่เพาะปลูกนั้นได้รับน้ำอย่างเหมาะสม และทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลดีให้กับประชากร และผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพระองค์ท่านทรงเห็นว่า “น้ำคือชีวิต” จึงได้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับน้ำมากมายจนกลายมาเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยอีกหลายโครงการในเวลาต่อมา http://www.rdpb.go.th/rdpb/ สำหรับผู้อ่านสนใจโครงการของพระองค์ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. ครับ

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website